Chứng minh tài chính

Doanh nghiệp đang cần vốn để bổ sung vốn kinh doanh hoặc đang tìm kiếm đối tác cùng hợp tác phát triển kinh doanh

Chúng tôi sẽ:

– Hợp tác đầu tư cùng doanh nghiệp để phát triển hoạt động kinh doanh

– Tư vấn hỗ trợ điều phối dòng tiền và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.