Điều Phối Dòng Tiền

Đối tượng:

– Doanh nghiệp đang gặp vấn đề cơ cấu vốn, điều phối dòng tiền chưa đạt hiệu quả;

– Doanh nghiệp cần tư vấn về điều phối dòng tiền;

Lợi ích:

Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp, uy tín:

– Hỗ trợ doanh nghiệp khách hàng có nguồn vốn nhanh chóng, lãi suất ưu đãi theo niêm yết của ngân hàng

– Tư vấn giải pháp tài chính giúp khách hàng xây dựng chiến lược tiếp cận cũng như thẩm định những cơ hội đầu tư tiềm năng

– Tư vấn giải pháp cân đối giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra, đảm bảo mức dự trữ tiền hợp lý

– Hỗ trợ doanh nghiệp có thể tìm kiếm được nhà đầu tư chiến lược cũng như các đối tác chiến lược một cách dễ dàng trong lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp đó

– Tư vấn lập kế hoạch đầu tư cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm mục tiêu tăng trưởng cao