Đồng sở hữu – Hợp tác kinh doanh

Đối tượng:

– Khách hàng có tiền nhàn rỗi, có tài sản, có nhu cầu đầu tư sinh lời cao;

– Khách hàng có tài sản vay được vốn ngân hàng;

– Khách hàng muốn tham gia kinh doanh cùng Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP;

Lợi ích

Bằng việc tham gia sản phẩm đồng sở hữu cùng với Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP. Khách hàng sẽ được hưởng lợi nhuận từ hoạt động đầu tư kinh doanh đồng sở hữu:

– Lợi nhuận cam kết 13%/năm hoặc;

– Lợi nhuận 50% lợi nhuận từ việc đầu tư kinh doanh đồng sở hữu với Công ty tương ứng thời gian hợp tác kinh doanh.