GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TÂM: Luôn tôn chỉ giá trị đồng hành cùng cá nhân, doanh nghiệp giải quyết khó khăn tài chính và điều phối dòng tiền hiệu quả.

TRÍ: WOBG là bến đỗ cho các cá nhân có tư duy mở về kinh doanh, khẳng định được trình độ, trí tuệ, cống hiến và xây dựng nền kinh tế Việt Nam.

TÍN: WOBG luôn đặt chữ TÍN trong mọi hoạt động kinh doanh, lấy chữ TÍN làm vũ khí cạnh tranh và đưa lợi ích xã hội để bảo vệ sự phát triển của World Of Bank Group.

NHÂN: Người lao động là tài sản quý giá, WOBG luôn xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo và nhân văn, áp dụng các chính sách phúc lợi ưu việt tạo thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng. Xây dựng các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư bằng tình thân ái, và đồng hành khắc phục mọi khó khăn về tài chính, xây dựng cuộc sống thịnh vượng toàn diện của cá nhân và doanh nghiệp.

ĐỨC: WOBG luôn đặt đạo đức nghề nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động kinh doanh. Mọi suy nghĩ và hành động của lãnh đạo, nhân viên toàn công ty dựa trên nền tảng chuẩn mực về đạo đức.