Giải pháp tài chính

Đối tượng:

– Doanh nghiệp cần cải thiện hoạt động kinh doanh, nâng cao uy tín với khách hàng;

– Doanh nghiệp cần xin hạn mức tín dụng để đảm bảo nguồn vốn phát triển kinh doanh;

– Doanh nghiệp cần thanh toán khoản vay vốn với ngân hàng;

– Doanh nghiệp có tài sản đảm bảo nhưng dư nợ quá cao hoặc nợ xấu, bị ngân hàng từ chối cho vay hoặc không duyệt nâng hạn mức vay;

Lợi ích:

Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP tư vấn các giải pháp tài chính phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp:

– Khơi thông dòng tiền của doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với khách hàng

– Trở thành đối tác tin cậy thông qua việc đầu tư kinh doanh, điều phối dòng tiền