Hỗ trợ lên sàn chứng khoán IPO

Đối tượng:

– Doanh nghiệp cần gia tăng nguồn vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh;

– Doanh nghiệp muốn huy động vốn đầu tư nhanh nhất, hiệu quả nhất để tạo ra cơ hội tài chính lớn cho doanh nghiệp;

– Doanh nghiệp muốn dễ dàng mua bán, sáp nhập, sử dụng cổ phiếu của mình để mua lại doanh nghiệp khác

Lợi ích:

Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP mang đến những giải pháp tài chính và hỗ trợ đầu tư cho những doanh nghiệp có nhu cầu lên sàn chứng khoán IPO