Ông Lương Mạnh Dũng

  • Uỷ viên thường vụ trung ương hội CSSKCĐ Việt Nam.
  • Giám đốc phát triển kinh doanh Hội sở – Ngân hàng VPBank.
  • Chuyên gia Đầu tư kinh doanh chuỗi Nhà hàng,Siêu thị,Bất động sản.
  • Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn LMD.

Bà Đinh Thị Trường Giang

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn

  • Phó Tổng Giám đốc – Công ty CP Quỹ đầu tư World Of Bank Group
  • Doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, trung tâm hội nghị

Bà Vũ Thị Hằng

Trưởng ban kiểm soát

Trình độ chuyên môn

  • Doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, Logistics, thẩm mỹ và sức khỏe

Ông Lương Văn Tân

Thành viên HĐQT

Trình độ chuyên môn

  • Kinh doanh ngành thời trang
  • Kinh doanh moto HONDA