Hợp Tác Kinh Doanh

Khách hàng đang cần vốn để bổ sung vốn kinh doanh hoặc đang tìm kiếm đối tác cùng hợp tác phát triển kinh doanh

Chúng tôi sẽ:

– Hợp tác đầu tư cùng khách hàng để phát triển hoạt động kinh doanh

– Tư vấn hỗ trợ điều phối dòng tiền và đồng hành cùng khách hàng trong hoạt động kinh doanh.