TẦM NHÌN

Là một Công ty thành viên của TẬP ĐOÀN LMD, WOBG chính là chìa khóa thành công để TẬP ĐOÀN LMD phát triển đột phá, nhanh chóng trở thành một trong những tập đoàn kinh tế lớn hàng đầu của Việt Nam, biến khó khăn từ việc các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid 19 thành cơ hội để phát triển kinh doanh các lĩnh vực thương mại và sản xuất, xuất nhập khẩu.

SỨ MỆNH

Khơi thông dòng tiền của cá nhân với cá nhân. Mang lại lợi ích và giá trị bền vững cho mọi người, góp phần xây dựng và phát triển xã hội.

Trở thành đối tác tin cậy thông qua việc đầu tư kinh doanh, điều phối dòng tiền.

Tạo dựng môi trường làm việc năng động, có tư duy về kinh doanh và chú trọng phát triển nguồn nhân lực làm nền tảng xây dựng thành những chủ doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LMD.