Tư vấn đầu tư

Đối tượng:

– Doanh nghiệp có nguồn vốn và có nhu cầu đầu tư;

– Doanh nghiệp cần tư vấn lĩnh vực đầu tư;

Lợi ích:

Quỹ đầu tư WORLD OF BANK GROUP hỗ trợ khách hàng:

– Giới thiệu các hạn mục đầu tư có tiềm năng sinh lời cao

– Hỗ trợ thẩm định, đàm phán phương án hợp tác kinh doanh

– Đồng hành, tham gia giám sát các hoạt động kinh doanh mà khách hàng đầu tư vào