World Of Bank Group đổi thành Quỹ đầu tư World Of Bank Group

– Đánh dấu bước ngoặc cho sự phát triển và chuyển mình từ dịch vụ tài chính sang đầu tư tài chính, Công ty Cổ phần World Of Bank Group đổi tên thành Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư World Of Bank Group.

– Vốn điều lệ: 200 tỷ

– Lĩnh vực hoạt động:

  • Mua bán hoặc sáp nhập doanh nghiệp
  • Kinh doanh bất động sản
  • Tư vấn giải pháp tài chính cho doanh nghiệp
  • Hỗ trợ cơ cấu doanh nghiệp
  • Hỗ trợ vay vốn
  • Tư vấn và hỗ trợ sử dụng đòn bẩy tài chính
  • Tư vấn lập hạn mức doanh nghiệp